Tanah Seperti Apa Yang Bisa Digunakan Untuk Tayamum?

Alomuslim.com – Terjadi perselisihan diantara para ulama mengenai kriteria tanah yang dapat digunakan untuk bertayamum. Diantara pendapat para ulama yakni :

Pertama, Permukaan bumi secara mutlak.

Maksud dari pendapat ini adalah seluruh bentuk permukaan bumi baik itu tanah, pasir, kerikil dan debu tanah, baik yang bersentuhan dengan bumi ataupun yang menempel pada dinding, kursi dan sebagainya. Ulama yang mendukung pendapat ini : Madzhab Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Diantara dalil yang mereka sampaikan :

 • Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, :

  “Dijadikan bumi seluruhnya untukku dan untuk umatku sebagai masjid dan untuk bersuci, maka dimanpun seseorang dari umatku menemui waktu shalat, maka disitulah tempatnya untuk shalat dan bersuci.” (hasan. HR. Ahmad 2/222)

 • Hadits Abu Juhaim bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menepukan kedua tangannya diatas tembok kemudian beliau bertayamum, beliau lalu membalas salam kepada seseorang.

Kedua, Hanya menggunakan debu.

 • Maksud dari pendapat ini yakni bahwa yang dapat digunakan untuk bertayamum hanyalah debu, tidak yang lainnya, misalkan tanah secara umum, kerikil, pasir dan sebagainya. Diantara para ulama yang mendukung pendapat ini : Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur.

Ini adalah permasalahan khilafiyah diatas dalil, sehingga umat diberikan keluasan untuk memilih pendapat yang menurut mereka lebih mendekati kebenaran. Ataupun mereka boleh meneyelisihi kedua pendapat tersebut, apabila memiliki dalil khusus yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut. Wallahu a’lam. 

Referensi : Shahih Fikih Sunnah Jilid 1, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim (Pustaka Azzam : 2015)

1 thought on “Tanah Seperti Apa Yang Bisa Digunakan Untuk Tayamum?”

 1. Assalamualaikum,
  Beberapa bulan yang lalu, saya mencuba beberapa cat berus di kedai until problem sekolah says dan saya mungkin tersentuh berus yang diperbuat daripada bulu anjing. Ia tidak dilabel tetapi ada berus yang sama di dekatnya yang dilabel “diperbuat daripada bulu anjing”. Kemungkinan saya telah menyentuh bulu anjing telah membuat saya merasa tidak selesa. Saya ingin bertayammum tetapi saya tidak tahu di mana saya boleh mendapati debu tanah, jadi bagaimanakah saya akan bertayammum?

  (Saya mengikut mazhab Imam Syafi’e yang menyatakan seluruh anjing itu, termasuk bulu and liurnya, adalah najis dan bertayammum hanya boleh menggunakan debu tanah)

  Reply

Leave a Comment