Alomuslim.com – Page 4 – Alomuslim

Alomuslim.com

 

   627 Stories by Alomuslim.com

Harta Yang Wajib Dibayarkan Zakatnya

Harta Yang Wajib Dibayarkan Zakatnya – Mengingat zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setipa muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syaratnya,...
0 1 min read

Sahabat Yang Menghina Azan

Sahabat Yang Menghina Azan –  Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik sepanjang masa bagi seluruh umat manusia. Sikapnya yang lembut mampu membuat orang yang awalnya...
0 1 min read

Ciri-ciri Pasangan Hidup Yang Shalehah

Ciri-ciri Pasangan Hidup Yang Shalehah – Di antara kita mungkin sangat mengidam-idamkan pasangan hidup yang shalehah bukan? Lalu bagaimana sebenarnya kriteria pasangan hidup yang shaleh...
0 1 min read

Etika-etika Berperang Dalam Islam

Etika-etika Berperang Dalam Islam – Agama Islam dalam sejarahnya memang sangat kental dengan istilah jihad. Meskipun makna jihad bisa sangat beragam, namun yang akrab ditelinga...
0 1 min read

Syarat Wajib Zakat Yang Berkaitan Dengan Harta

Syarat Wajib Zakat Yang Berkaitan Dengan Harta – Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya (tidak dikenakan zakat) kecuali apabila telah memenuhi syart-syarat tertentu. Kewajiban zakat...
0 1 min read

Wahai Muslimah, Jauhilah Fitnah Dan Jagalah Auratmu !!

Wahai Muslimah, Jauhilah Fitnah Dan Jagalah Auratmu – Fitnah akhir zaman telah berhasil menggerogoti akidah umat islam secara perlahan. Alhasil, umat islam kini terasing dengan...
0 1 min read

Diantara Bentuk Kesempurnaan Iman

Diantara Bentuk Kesempurnaan Iman – Iman menurut bahasa memiliki arti pengakuan hati terhadap apa yang datang kepadanya yang megharuskan penerimaan dan kepasrahan, bukan hanya sekedar...
0 58 sec read

Ketentuan Hukum Syariat Pinjaman Hutang

Ketentuan Hukum Syariat Pinjaman Hutang – Dalam syariat islam pinjaman hutang dikenal dengan sebutan Qardh, menurut bahasa bermakna potongan. Sedangkan menurut istilah syar’i adalah menyerahkan...
0 1 min read

Urgensi Nikah Muda

Urgensi Nikah Muda – Pernikahan merupakan sunnatullah agar kehidupan lebih bernilai, teratur dan terhormat. Dalam pernikahan terdapat hubungan batin yang hakiki, cinta sejati yang jujur,...
0 46 sec read

Sunah-Sunah Dalam Berpakaian

Sunah-Sunah Dalam Berpakaian – Diantara kegiatan yang berulang kali dilakukan oleh setiap manusia dalam sehari semalam adalah memakai dan melepas pakaian. Baik itu ketika hendak...
0 2 min read

Keutamaan Bulan Ramadhan

Keutamaan Bulan Ramadhan – Ramadhan bulan penuh kebaikan, berkah dan keutamaan dari Allah ﷻ. Bulan ini memiliki banyak keutamaan dibandingkan sebelas bulan lainnya, diantara keutamaan...
0 1 min read

Bagaimana Niat Dalam Puasa ?

Bagaimana Niat Dalam Puasa ? – Sebelum mengklasifikasikan niat puasa ke dalam beberapa bagian. Pertama-tama perlu diketahui bahwa puasa yang disyariatkan dalam Islam terdiri dari...
0 2 min read