berhias dalam islam
SERBA-SERBI

Gimana Seharusnya Berhias Dalam Islam

Gimana Seharusnya Berhias Dalam Islam – Merupakah hal yang sangat lumrah jika seorang wanita menginginkan tampil cantik dan untuk menjadi cantik biasanya wanita berhias, namun ada anjuran berhias yang baik dalam ajaran islam bagi seorang wanita.

Hal yang paling pertama adalah menghindari Tabarruj. Tabarruj sendiri maknanya adalah berlebihan, seorang muslimah dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam berhias dan menampakkan perhiasannya.

Imam Asy Syaukani berkata “At-Tabarujj adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian perhiasan dan kecantikannya yang (seharusnya) wajib untuk ditutupinya, yang mana dapat memancing syahwat (hasrat) laki laki” (Fathul Qadiir karya Asy Syaukani).

Kedua, wanita harus memperhatikan apap apa yang termasuk aurat dan yang bukan, aurat adalah celah pada tubuh yang harus ditutupi untuk menghindari rasa malu. apasaja aurat wanita menurut islam ialah seluruh tubuhnya bagi laki laki yang bukan mahram ada beberapa ulama yang memperbolehkan terlihatnya wajah dan kedua telapak tangan jika dihadapan laki laki non mahram.

Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah SWT berfirman “ Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya.

Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah  mereka atau ayah suami mereka atau putra putra mereka atau putra putra suami mereka atau saudara saudara lelaki mereka atau putra putra saudara perempuan mereka atau wanita wanita mereka atau budak budak yang mereka miliki atau pelayan pelayan laki laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak anak yang belum mengerti aurat wanita”

Cara Berhias Yang Di Larang Oleh Islam 

  • Menyambung Rambut
  • Menato tubuh
  • Mencukur Alis
  • Mengikir Gigi
  • Rasulullah bersadba “ Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambutnya, yang mencukur alis dan yang minta dicukur sera wanita yang merenggangkan (mengikir) giginya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah” (HR. Bukhari dan Muslim)
  • Mengenakkan wewangian berlebihan
  • Memanjangkan kuku
  • Berhias menyerupai Laki laki

Ketiga yang perlu diperhatikan dalam berhias adalah kehalalan alat alat dan bahan bahan yang digunakan untuk berhias, wanita perlu memperhatikan asal bahan kosmetika yang dipergunakan dalam berhias apakah bahan bahan dan alat alat tersebut halal untuk dipergunakan atau justru haram dan mendatangkan mudharat jika dipergunakan.

Untuk menjadi cantik hal yang paling penting adalah menjaga kebersihan diri dan kebersihan hati sehingga kecantikan alami dapat terpancar dari tubuh yang sehat.

sumber : Muslimah.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *