Imam Asy-Syafi’i, Pemimpin Para Ulama Ahli Fikih

Alomuslim.com – Namanya adalah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’i, namun kaum muslimin mengenalnya dengan nama Imam Asy-Syafi’i rahimahullahu. Beliau termasuk dari ahlul bait yang nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada ‘Abdu Manaf, yang merupakan kakek dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Imam Asy-Syafi’i dilahirkan di kota Gaza, Palestina … Read more

Pembantaian Jutaan Kaum Muslimin Oleh Bangsa Tartar – Mongol

Alomuslim.com – Peristiwa Tartar atau bangsa Mongol adalah tragedi besar dalam sejarah kaum muslimin. Ia merupkan musibah paling tragis dimana belum pernah terjadi satu peristiwa yang seperti itu sebelumnya. Peristiwa yang kejahatannya demikian mencekik dan mudharatnya sangat ganas serta meniupkan angin bencana di berbagai negeri muslim. Negeri bangsa Tartar berada di ujung negeri Cina, disekitar gurun … Read more

Shalahuddin Al Ayyubi, Panglima Pembebas Kota Suci Al Quds

Alomuslim.com – Kota suci Al Quds, yang telah direbut dari Romawi oleh umat muslim pada masa khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu di tahun 15 Hijriyah, kemudian berhasil direbut kembali oleh orang-orang Eropa dengan semangat perang salib mereka pada tahun 492 Hijriyah. Ketika itu pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah sedang mengalami kegoyahan dengan banyaknya pemberontakan oleh raja-raja … Read more

Atha’ Bin Abi Rabah, Mantan Budak Yang Menjadi Ulamanya Dinasti Bani Umayyah

Alomuslim.com – Atha’ bin Abi Rabah merupakan seorang ulama besar yang hidup di masa beberapa orang Khalifah dari Dinasti Bani Umayyah. Atha’ merupakan seorang berkulit hitam, berambut keriting dan mempunyai sedikit kekurangan fisik pada kaki dan matanya. Semasa tinggal di Mekah, dia menjadi budak dari seorang wanita bernama Habibah binti Maisarah bin Abu Hutsaim. Tatkala melihat … Read more

Harun Ar-Rasyid, Khalifah Agung Dari Negeri 1001 Malam

Alomuslim.com – Dia bernama Ar-Rasyid Abu Ja’far bin Al-Mahdi bin Al-Manshur Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 148 Hijriyah, dan menjadi khalifah dengan pengangkatan ayahnya setelah kematian saudaranya, Al-Hadi, pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 170 Hijriyah. Ar-Rasyid memiliki kulit putih dengan postur tubuhnya yang tinggi dan wajahnya yang … Read more

Umar Bin Abdul Aziz, Sang Teladan Bagi Para Pemimpin

Alomuslim.com – Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umaiyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Umar bin Abdul Aziz masih memiliki garis keturunan Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu, melalui jalur ibunya. Adapun neneknya dari jalur ibu, yakni Jamilah, adalah seorang gadis penjual susu yang kisahnya cukup dikenal oleh … Read more

Kondisi Umat Islam Ketika Bani Abbasiyah Mengambil Alih Khilafah

Alomuslim.com – Pasca fitnah pertama kali melanda umat Islam setelah terbunuhnya amirul mukminin Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu, kemudian disusul pemberontakan oleh sebagian kaum muslimin yang jauh dari hidayah kepada khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu yang akhirnya terbunuh oleh para pemberontak. Kemudian pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu perpecahan umat Islam semakin … Read more

Sejarah Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah Dan Berdirinya Dinasti Bani Abbasiyah

Alomuslim.com – Setelah terjadi pemberontakan pada masa khalifah dinasti Bani Umayyah yang terakhir, yakni Marwan Al Himar pada tahun 132 Hijriyah dan menyebabkan terbunuhnya sang khalifah di tangan pemberontak, yang tak lain dilakukan oleh orang-orang dari Bani Abbasiyah. Maka pada saat itu berakhirlah seluruh kekuasaan Bani Umayyah atas kaum muslimin, dan sebagian dari keturunan mereka menyelamatkan … Read more

Berakhirnya Masa Kekhalifahan Dinasti Bani Umayyah

Alomuslim.com – Dinasti Bani Umayyah merupakan dinasti pertama yang memimpin kaum muslimin setelah masa khulafaur rasyidin. Dinasti Bani Umayyah adalah yang pertama kali merubah kekhalifahan Islam dengan menerapkan sistem monarki. Dalam sejarah peradaban Islam terdapat tiga dinasti besar yang pernah berkuasa dan memimpin kaum muslimin, yakni Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Namun Bani Umayyah … Read more

Sang Khalifah Rasyidin Kelima

Sang Khalifah Rasyidin Kelima – Umat muslim sudah sangat mengetahui tentang kisah khulafaur rasyidin, yaitu para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dan memimpin dengan rahmat. Dimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah mengabarkan hal tersebut dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ‘anhu : “Awal agama kalian dimulai dengan masa-masa kenabian dan rahmat, kemudian … Read more