ZAKAT

Hukum Tentang Zakat : Niat Zakat, Siapa Yang Berhak…

Hukum Tentang Zakat : Niat Zakat, Siapa Yang Berhak dan Yang Haram Menerima Zakat –  Apa sebenarnya zakat itu? Zakat ialah suatu harta yang...
Nanda
3 min read

Harta Yang Wajib Dibayarkan Zakatnya

Harta Yang Wajib Dibayarkan Zakatnya – Mengingat zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setipa muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syaratnya,...
Alomuslim.com
1 min read

Syarat Wajib Zakat Yang Berkaitan Dengan Harta

Syarat Wajib Zakat Yang Berkaitan Dengan Harta – Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya (tidak dikenakan zakat) kecuali apabila telah memenuhi syart-syarat tertentu. Kewajiban zakat...
Alomuslim.com
1 min read

Dosa Besar Tidak Membayar Zakat

Dosa Besar Tidak Membayar Zakat – Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu....
Alomuslim.com
46 sec read

Menggapai Bahagia Dengan Sedekah

Menggapai Bahagia Dengan Sedekah – Sedekah (shadaqatu) secara bahasa bermakna benar atau jujur. Oleh sebab itu sedekah merupakan pembuktian atas kejujuran iman seorang mukmin kepada...
Beni Wahyudi
1 min read

Perbedaan Antara Zakat, Sedekah Dan Infaq

Memahami Perbedaan Antara Zakat, Sedekah Dan Infaq – Setiap muslim pasti pernah medengar kata Zakat, Infak dan Sedekah, tetapi apakah setiap umat muslim tahu apa...
Beni Wahyudi
2 min read

5 Waktu Terbaik Untuk Bersedekah

Alomuslim.com – Seorang muslim yang baik harus pandai melihat waktu-waktu terbaik untuk mengerjakan amal ibadah. Karena pada saat waktu-waktu terbaik itulah sebuah amalan akan mendapatkan...
Alomuslim.com
1 min read

Hukuman Bagi Orang Yang Menolak Mengeluarkan Zakat

Alomuslim.com – Zakat merupakan kewajiban yang telah sangat jelas diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas setiap kaum muslim. Bahkan zakat merupakan termasuk salah satu rukun...
Alomuslim.com
1 min read

Cara Menghitung Harta Untuk Zakat

Alomuslim.com – Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya (tidak dikenakan zakat) kecuali apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut berupa kriteria khusus dimana harta tidak...
Alomuslim.com
1 min read

Bagian Harta Zakat Untuk Badan Pengelola Zakat

Alomuslim.com – Pembayaran harta zakat telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan ketentuan yang sangat jelas, yakni kepada delapan kelompok. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al...
Alomuslim.com
1 min read

Apakah Orang Miskin Yang Bekerja Boleh Menerima Bagian Zakat?

Alomuslim.com – Seseorang yang masuk dalam kategori miskin tetapi memiliki pekerjaan sehingga diberikan kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dalam tanggungannya, tidak diperbolehkan...
Alomuslim.com
1 min read

Apakah Seorang Istri Boleh Memberikan Zakat Kepada Suaminya?

Alomuslim.com – Mengenai perkara zakat seorang istri kepada suaminya, apakah ia boleh membayarkan kepada suaminya, jika suaminya tersebut termasuk kategori orang yang berhak menerima bagian harta...
Alomuslim.com
57 sec read