ZAKAT – Alomuslim

ZAKAT

Harta Yang Wajib Dibayarkan Zakatnya

Harta Yang Wajib Dibayarkan Zakatnya – Mengingat zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setipa muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syaratnya,...
Alomuslim.com
1 min read

Syarat Wajib Zakat Yang Berkaitan Dengan Harta

Syarat Wajib Zakat Yang Berkaitan Dengan Harta – Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya (tidak dikenakan zakat) kecuali apabila telah memenuhi syart-syarat tertentu. Kewajiban zakat...
Alomuslim.com
1 min read

Dosa Besar Tidak Membayar Zakat

Dosa Besar Tidak Membayar Zakat – Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu....
Alomuslim.com
46 sec read

Menggapai Bahagia Dengan Sedekah

Menggapai Bahagia Dengan Sedekah – Sedekah (shadaqatu) secara bahasa bermakna benar atau jujur. Oleh sebab itu sedekah merupakan pembuktian atas kejujuran iman seorang mukmin kepada...
Beni Wahyudi
1 min read

Perbedaan Antara Zakat, Sedekah Dan Infaq

Memahami Perbedaan Antara Zakat, Sedekah Dan Infaq – Setiap muslim pasti pernah medengar kata Zakat, Infak dan Sedekah, tetapi apakah setiap umat muslim tahu apa...
Beni Wahyudi
2 min read

5 Waktu Terbaik Untuk Bersedekah

Alomuslim.com – Seorang muslim yang baik harus pandai melihat waktu-waktu terbaik untuk mengerjakan amal ibadah. Karena pada saat waktu-waktu terbaik itulah sebuah amalan akan mendapatkan...
Alomuslim.com
1 min read

Hukuman Bagi Orang Yang Menolak Mengeluarkan Zakat

Alomuslim.com – Zakat merupakan kewajiban yang telah sangat jelas diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas setiap kaum muslim. Bahkan zakat merupakan termasuk salah satu rukun...
Alomuslim.com
1 min read

Cara Menghitung Harta Untuk Zakat

Alomuslim.com – Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya (tidak dikenakan zakat) kecuali apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut berupa kriteria khusus dimana harta tidak...
Alomuslim.com
1 min read

Bagian Harta Zakat Untuk Badan Pengelola Zakat

Alomuslim.com – Pembayaran harta zakat telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan ketentuan yang sangat jelas, yakni kepada delapan kelompok. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al...
Alomuslim.com
1 min read

Apakah Orang Miskin Yang Bekerja Boleh Menerima Bagian Zakat?

Alomuslim.com – Seseorang yang masuk dalam kategori miskin tetapi memiliki pekerjaan sehingga diberikan kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dalam tanggungannya, tidak diperbolehkan...
Alomuslim.com
1 min read

Apakah Seorang Istri Boleh Memberikan Zakat Kepada Suaminya?

Alomuslim.com – Mengenai perkara zakat seorang istri kepada suaminya, apakah ia boleh membayarkan kepada suaminya, jika suaminya tersebut termasuk kategori orang yang berhak menerima bagian harta...
Alomuslim.com
57 sec read

Tanaman Dan Buah-Buahan Yang Diwajibkan Zakat

Alomuslim.com – Hasil pertanian dan perkebunan (buah-buahan) diwajibkan secara keseluruhan. Kewajiban ini telah ditetapkan dalam Al Qur’an, Sunnah dan juga Ijma’ ulama, hanya saja mereka...
Alomuslim.com
1 min read