Karamah Umar Bin Khaththab
KISAH SAHABAT

Subhanallah, Inilah Karamah Umar Bin Khaththab Yang Menyelamatkan Kaum Muslimin

Alomulsim.com Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu merupakan sosok sahabat yang mulia. Ia termasuk diantara sepuluh orang yang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sebutkan dijamin masuk surga. Umar adalah orang yang Rasulullah doakan keislamannya agar bisa menjadi kekuatan dan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dalam memerangi kaum musyrikin.

Umar merupakan sosok yang sangat tegas menjaga dirinya dalam hal ibadah dan keimanan, ia tidak akan bersikap lembut atas kemaksiatan dan kezhaliman. Oleh karenanya ia kemudian mendapatkan julukan Al Faruq (pembeda), sebab ia tidak takut mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang bathil adalah bathil, meskipun nyawanya menjadi taruhan.

Karena ketegasan dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran, beberapa kali perbuatan dan juga perkataan Umar, Allah jadikan sebab turunnya ayat yang kemudian menjadi dasar hukum Islam. Bahkan pernah suatu kali, Allah memberikan sebuah karamah kepada Umar yang akhirnya dapat menyelamatkan kaum muslimin dari kekalahan perang.

Tatkala, Umar sedang berkhutbah di atas mimbar pada shalat Jum’at, tiba-tiba di tengah khutbahnya dia berkata, ‘Wahai Sariyyah ke gunung! ke gunung! ke gunung!’ Sontak, orang-orang yang hadir pada waktu itu merasa heran dengan apa yang dikatakan Umar. Tetapi Ali radhiyallahu ‘anhu memiliki sebuah firasat, dan berkata kepada orang-orang, ‘Pasti yang dia katakana itu akan keluar seperti apa adanya.’ 

Sariyyah, adalah nama seorang pemimpin pasukan yang dikirim Umar untuk memerangi kaum musyrikin di Nahawand di luar Arab. Pada hari itu mereka sedang berperang dengan kaum musyrikin dan sedang dalam keadaan terdesak, kemudian Sariyyah mendengar ada suara yang memanggilnya, persis seperti yang Umar ucapkan. Maka ketika itu, Sariyyah menuruti perkataan suara yang di dengarnya, hingga akhirnya kaum muslimin selamat dan kemudian Allah menangkan mereka atas kaum musyrikin.

Sebulan kemudian datang utusan Sariyyah menemui amirul mukminin Umar bin Khaththab, memberikan kabar gembira mengenai kemenangan mereka atas kaum musyrikin. Utusan itu menyebutkan bahwa pasukan mendengar suara Umar pada waktu itu. Maka pasukan berlindung di gunung dan kemudian Allah memenangkan mereka atas musuh-musuhnya.

Subhanallah, ketika Allah telah mencintai hamba-Nya yang beriman, niscaya Allah akan naikan derajatnya dan Allah akan turunkan karamah atasnya. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

Referensi : Tarikh Khulafa, Imam As-Suyuthi (Pustaka Al Kautsar : 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *