mulianya akhlak islami
AKHLAK, DASAR ISLAM

Begitu Mulianya Akhlak Islami

Mulianya Akhlak Islami – Dalam kitab Minhajul Muslim, Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri, seorang ulama yang merupakan pengajar tetap di Masjid Nabawi, menjelaskan mengenai definisi Akhlak, yakni merupakan suatu bentuk (karakter) yang kuat di dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan yang bersifat iradiyah ikhtiyariyah (kehendak pilihan) berupa, baik atau buruk, indah atau jelek, sesuai dengan pembawaannya.

Berbagai perbuatan baik yang keluar dari kekuatan jiwa tanpa ada keterpaksaan itulah yang dimaksud dengan akhlak baik. Sementara, dengan tidak tumbuhnya unsur-unsur kebaikan dalam diri seseorang sehingga kejelekkan menjadi kegemarannya, kebaikan menjadi kebenciannya, perbuatan tercela mengalir tanpa keterpaksaan maka jiwa yang demikian disebut dengan akhlak buruk.

Mulia Dan Mempesona Dengan Akhlak Islam

Islam menjadi agama terdepan dalam menyerukan berbagai perbuatan baik, yang tidak hanya dilakukan kepada sesama kaum muslimin tetapi juga seluruh umat manusia bahkan seluruh alam semesta. Karena sesungguhnya Allah mengutus RasulNya ﷺ untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana dalam sabda beliau :

sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”

(HR. Bukhari, Ahmad, dan lain-lain, no. 8729)

Mulianya akhlak islam dapat dilihat melalui pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, dimana beliau pernah menyampaikan, “tidak beriman seseorang sampai dia memberikan apa yang disukainya kepada oranglain” artinya ketika seorang muslim memiliki atau mendapatkan sebuah kebaikan maka dia patut berharap dan mendoakan oranglain juga mendapatkannya.

Wallahu ‘alam

Referensi : Minhajul Muslim, Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza’iri (Darul Haq : 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *