Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Sunah-Sunah Fitrah?

Alomuslim.com – Sunah-sunah fitrah adalah perkara-perkara yang apabila dilaksanakan, maka pelakunya dapat dikatakan telah sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan baginya. Allah menyelaraskan mereka dengan fitrah tersebut dan menimbulkan kecintaan padanya dalam diri mereka agar menjadi manusia yang memiliki sifat yang sempurna dan figure yang baik.

Sunah-sunah fitrah telah disandang oleh para Nabi, bahkan telah disyariatkan sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam diturunkan. Sunah-sunah fitrah seolah merupakan perkara yang melekat pada penciptaan manusia. Fitrah-fitrah ini berkaitan dengan kemaslahatan dalam urusan agama maupun urusan dunia. Diantaranya adalah memperindah bentuk atau penampilan dan membersihkan badan secara umum maupun mendetail.

Perkara-perkara yang termasuk dalam sunah-sunah fitrah adalah :

1. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Fitrah (manusia) ada lima; khitan, mencukur bulu kemaluan, kumis, memotong kuku dan mencabut ketiak.” (HR. Bukhari no. 5891, Muslim no. 257)

2. Hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Sepuluh perkara termasuk fitrah (manusia); mencukur kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, mencuci kerutan dan sela-sela pada jari, mencabut bulu ketiak, mencukur habis bulu kemaluan dan istinja.” Salah seorang perawi hadits tersebut berkata, ‘Aku lupa yang kesepuluh, hanya saja yang aku ingat adalah berkumur-kumur.’ (hasan. HR. Muslim no. 261, Abu Dawud no. 53 dan yang lainnya)

Wallahu a’lam.

Referensi : Shahih Fikih Sunnah Jilid 1, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim (Pustaka Azzam : 2015)

Leave a Comment