KISAH SAHABAT

Khaitsamah dan Sa’ad bin Khaitsamah, Ayah dan Putra yang Berlomba Menjadi Syuhada

Khaitsamah dan Sa’ad bin Khaitsamah, Ayah dan Putra yang Berlomba Menjadi Syuhada – Di Madinah tinggallah satu keluarga yang taat…